Mbo-opleidingen Barendrecht en Middelharnis naar Lentiz

Er is een belangrijke formele stap voorwaarts gezet in de borging van de toekomst van het groene onderwijs in Barendrecht. De besturen van Edudelta Onderwijsgroep, Lentiz onderwijsgroep, Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden (OZHW), Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam (CVO) en de gemeente Barendrecht hebben in een convenant vastgelegd dat het groene vmbo-onderwijs wordt voortgezet onder de vlag van OZHW en dat het mbo naar Lentiz gaat. Daarmee is de realisatie van de Beroepencampus in Barendrecht een 
stuk dichterbij gekomen.


John van der Meulen, voorzitter College van Bestuur a.i. van de Edudelta Onderwijsgroep is verheugd over de ondertekening van het convenant: “Het is een zeer belangrijke stap in de voortzetting van het groene onderwijs in Zuid-Holland. OZHW is de partner voor het vmbo-onderwijs. Door de afspraken over de verdeling van de licenties, is dit de beste overnemende partij gebleken. Lentiz zet als stabiele partner het mbo-onderwijs in Barendrecht en Middelharnis voort. Kortom: de doelstelling het behoud van goed bereikbaar en toegankelijk groen onderwijs in Barendrecht en omgeving is bereikt.”


Lentiz mbo
Gert Kant, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep is eveneens positief over de genomen formele stap: "Door het overnemen van de mbo-onderwijsactiviteiten van Edudelta College in Barendrecht en Middelharnis borgen we de aanwezigheid van de groene mbo-opleidingen in Zuid-Holland. Het biedt kansen voor de verdere doorontwikkeling van deze kwaliteit door het doorvoeren van innovaties en vernieuwingen. En het is een uitgelezen kans om de inmiddels intensieve samenwerking met het bedrijfsleven verder uit te bouwen!”
 
Beroepencampus

Het doorvoeren van innovaties in het bedrijfsleven vraagt om vernieuwing van het beroepsonderwijs van zowel vo als mbo. Jenny Everts, lid College van Bestuur van OZHW, vindt de overname en hierdoor het behoud van het groen vmbo een verrijking voor het opleidingenaanbod van OZHW in Barendrecht. “De onderlinge samenwerking tussen vmbo en mbo in de Beroepencampus Barendrecht, zorgt voor een verdere versterking van het onderwijs en biedt meer kansen voor leerlingen.”


Zie ook het bericht van het ministerie OCW: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/15/nieuwe-plek-voor-alle-leerlingen-en-studenten-edudelta