Nieuwe school voor mavo in Maassluis

Lentiz | Revius MAVO start in Maassluis per 1 augustus 2018. Aan de voorbereidingen van de nieuw op te zetten mavoschool heeft de expertise van de Lentiz-scholen in de regio bijgedragen. De verwachting is dat we starten met ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over de klassen 1, 2, 3 en 4. De voorlopige leslocatie is in het eerste schooljaar aan het Kastanjedal. De leerlingen van de vmbo-leerwegen die daar tot 1 augustus les krijgen, gaan naar de vmbo-scholen in de regio. Daardoor is er gelegenheid om een nieuwe school, genaamd de Revius MAVO te realiseren. Voor de toekomst is de wens dat de leslocatie direct in de buurt van het Reviuslyceum komt.


Timo Nuijten, directeur van Lentiz | Reviuslyceum: “Wij geloven dat een categorale mavo, aangestuurd vanuit het Reviuslyceum een waardevolle toevoeging kan zijn aan het onderwijsaanbod in Maassluis. Het biedt meer kansen om in ons onderwijsaanbod te differentiëren en maatwerktrajecten voor meer leerlingen mogelijk te maken. Zo vergroten we kansen voor een leerlingen die bijvoorbeeld van de mavo naar onze havo willen gaan”.

Tijdens de voorbereidingen van de nieuwe mavo in Maassluis is er onder andere gekeken naar de wijze waarop het onderwijs goed aansluit op het mbo. De technologieroute is daarbij het voorbeeld. Na het afronden van de Revius MAVO kunnen de leerlingen ook doorstromen naar het Reviuslyceum.