Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)


Lentiz onderwijsgroep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De functie is voorlopig belegd bij een externe partij.De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt intern toezicht op en adviseert over de toepassing en naleving van de AVG door de Lentiz onderwijsgroep. 


De FG wordt tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Is er sprake van een datalek of ernstig beveiligingsincident, dan wordt de FG hierover geïnformeerd. De informatie waar de FG kennis van neemt, wordt vertrouwelijk behandeld.

De FG staat in contact met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en treedt op als contactpersoon van Lentiz onderwijsgroep voor de AP.Contactgegevens


dhr S. Sarneel
Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

030 - 889 65 75
fg@lumengroup.nl


Maak klachten over omgaan met privacy en privacyrechten bespreekbaar

Lentiz en haar medewerkers hechten er belang aan zorgvuldig om te gaan met privacy van leerlingen, studenten, medewerkers en overige betrokkenen. Toch kan het gebeuren dat een iemand een klacht heeft over de privacybescherming of over hoe er uitvoering wordt gegeven aan zijn/haar privacyrechten (bijvoorbeeld het recht op inzage). Mocht dit het geval zijn, maak uw klacht dan kenbaar bij de directie van de school en/of de Functionaris Gegevensbescherming van onze organisatie. Wij nemen privacyklachten serieus en zullen proberen de oorzaak van de klacht zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen.

Komen betrokkene en Lentiz en/of de Functionaris Gegevensbescherming van onze organisatie er samen niet uit, dan wordt de betrokkene geattendeerd op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht elke binnengekomen klacht in behandeling te nemen.