Privacy

De Nederlandse grondwet definieert privacy als 'eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’. Wettelijk gezien gaat het bij privacy om alle gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon, zogenaamde persoonsgegevens. 
Privacy wordt beschermd door de Nederlandse grondwet en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wetten gelden voor alle burgers, bedrijven en organisaties.


In praktijk zijn er twee soorten privacy: de relationele en de informationele privacy.


Relationele privacy

Relationele privacy wil zeggen dat elk mens het recht heeft om zijn leven op eigen manier in te vullen zonder dat een ander daar weet van hoeft te hebben. Cameratoezicht of stelselmatig volgen kunnen bijvoorbeeld een inbreuk zijn op de relationele privacy.


Informationele privacy

Informationele privacy betreft het verzamelen en verwerken van informatie over iemand (persoonsgegevens), om daarmee vast te stellen wat hij doet of wat we over hem te weten kunnen komen. Dit is vaak het geval bij gebruik van media en informatietechnologie.


Wettelijke bescherming

De bescherming van privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. Zo zijn er wettelijke regels en eisen waaraan wij bij het verwerken van persoonsgegevens moeten voldoen.


Persoonsgegevens

  • Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat, of naar deze persoon te herleiden is.
  • Het betreft een natuurlijk persoon; gegevens over een overledene of een organisatie zijn geen persoonsgegevens.
  • Bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats, telefoon-nummer, geboortedatum, geslacht, foto, IP-adres.
 


Hier kunt u de privacyreglementen van Lentiz onderwijsgroep downloaden.