Door naar het mbo

Wie dat wil kan altijd in het mbo doorleren. Waar je instapt hangt af van de leerweg en sector die je in het vmbo hebt gevolgd. Je hebt de meeste keuze met een diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht.


Zo zit het

Het diploma vmbo geeft toegang tot een vervolgopleiding in het mbo. Er zijn opleidingsniveaus in het mbo: de entreeopleiding, niveau 2, 3 en 4.

  • Entreeopleiding: deze opleiding is er voor jongeren vanaf 16 jaar zonder diploma van een vooropleiding.
  • Niveau 2: als je minimaal een diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebt, mag je naar een opleiding niveau 2.
  • Niveau 3 en 4: als je een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, of het mbo-diploma niveau 2 respectievelijk 3 hebt, mag je naar een opleiding op niveau 3 of 4.
  • Havo-/vwo-studenten: ben je een havo-/vwo-student met een overgangsbewijs van havo-/vwo-3 naar havo-/vwo-4, dan kan je bij ons ook een opleiding volgen. Als je een havo- of vwo-diploma hebt, dan kun je vaak in het tweede jaar instromen. Je wordt dan toegelaten tot de opleidingen op niveau 2, 3 of 4.


Dit zijn de beperkingen

Je kunt natuurlijk niet naar elke sector die je wilt.

  • Met een diploma Economie of Zorg & Welzijn mag je niet zomaar naar de sector Techniek in het mbo. Daarvoor moet je één sectorvak hebben gedaan van techniek, wiskunde of natuur-/scheikunde. Je kunt wel altijd de entreeopleiding volgen.
  • Met een diploma Zorg & Welzijn mag je niet zomaar naar de sector Economie in het mbo. Daarvoor moet  je het sectorvak economie hebben gedaan.
  • Met een diploma Economie of Zorg & Welzijn zonder wiskunde in het pakket kun je niet naar alle mbo-opleidingen van je eigen niveau in elke sector. Mét wiskunde mag dat wel.