Jaarverslag 2017

Lentiz kijkt vooruit

In het onderwijs zijn we elke dag bezig met de toekomst van onze leerlingen. Geen wonder dus dat we graag vooruitkijken. Toch is het goed om ook, zoals in dit jaarverslag, even om te kijken en de balans op te maken. In 2017 maakten we weer werk van inspirerend onderwijs, in nauwe samenwerking met onderwijs, bedrijven en overheid in onze regio. Maar 2017 stond binnen Lentiz ook in het teken van de toekomst. We zijn de dialoog aangegaan met stakeholders, medewerkers en leerlingen: hoe wil je eigenlijk zelf dat de toekomst eruitziet? Uit al deze gesprekken is ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan ontstaan, met als thema: Toekomstmakers.

 

Wij vertellen u graag over het Lentiz-jaar 2017 door middel van ons PDF-bestandverantwoordingsdocument en ons continuous report op www.lentizcontinu.nl. Samen vormen zij het complete jaarverslag 2017 van Lentiz onderwijsgroep.

 

We wensen u veel leesplezier met ons jaarverslag 2017. Heeft u vragen of opmerkingen? We gaan graag het gesprek met u aan!

 

Gert Kant en Rick van Dam

Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep

Lentiz continu

Niet alleen jaarverslag 2017 staat online! Sinds vorig jaar kiest Lentiz voor een unieke, nieuwe manier van jaarverslaglegging, namelijk ‘continuous reporting’. Dat houdt in dat onze stakeholders het hele jaar door online kunnen zien waar we mee bezig zijn. Op een digitaal platform, www.lentizcontinu.nl, plaatsen we gedurende het jaar artikelen, filmpjes, berichten, etc. Deze berichten koppelen we aan verschillende doelgroepen en thema’s van ons Strategisch Meerjarenplan. Zo raken we nog makkelijker in gesprek met onze partners, en kunnen we bovendien sneller de interactie aangaan met onze omgeving. Een deel van het jaarverslag 2018 staat dus ook al online! 


Nieuwsgierig?

Kijk op www.lentizcontinu.nl