Lentiz onderwijsgroep

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. We streven er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar dat zij of hij ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.

 

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs.

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 14 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft:

Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland, Schiedam, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk;

-    

Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

 

Lentiz | cursus & consult is een dynamisch onderdeel van Lentiz onderwijsgroep en verantwoordelijk voor alles wat met niet gesubsidieerd onderwijs te maken heeft, zoals bedrijfstrainingen, vakdemonstraties e.d. Daarnaast worden allerlei leuke en leerzame cursussen aangeboden. De sectoren waar Lentiz | cursus & consult zich op richt zijn de voedingsindustrie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, metaal- en voertuigtechniek en de dierensector. 


De missie en de visie van Lentiz onderwijsgroep vormen het uitgangspunt voor de werkwijze.

De adresgegevens op een rij:

Bezoekadres

Schiedamsedijk 114
3134 KK Vlaardingen 
Routebeschrijving 

Postadres
Postbus 3040
3130 CA Vlaardingen

Bereikbaarheid

t

  

010 - 434 99 25

f

  

010 - 434 65 45

e

  

info@lentiz.nl


Voor meer algemene informatie kunt u bellen naar 010 - 434 99 25 of mailen naar info@lentiz.nl