Publicaties

De Lentiz onderwijsgroep maakt jaarlijks verschillende publicaties, zoals het jaarverslag en examenreglementen, die op deze pagina terug te vinden zijn. Maar ook incidentele publicaties, bijvoorbeeld naar aanleiding van een onderzoek of project, zijn hier te downloaden. Alle bestanden zijn pdf-documenten.

 

Organisatie

  • Verantwoordingsdocument jaarverslag 2017 

     SMP 2013 - 2018, Strategisch Meerjarenplan Lentiz onderwijsgroep

 

         Jan 2015; dec 2018

 

 

Statuten

         Het leerlingenstatuut legt de rechten en de plichten vast van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.

         Het studentenstatuut van de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep  

  • PDF-bestandKlachtenregeling
    De klachtenregeling van de Lentiz onderwijsgroep geeft aan wat leerlingen en/of ouders kunnen doen indien er klachten zijn. De regeling is van toepassing op alle scholen van Lentiz.

 

Examens

 

Andere uitgaven

 

Zoekt u eerdere publicaties van de Lentiz onderwijsgroep zoals jaarverslagen, examenreglementen, et cetera? Kijk dan bij het Archief.

 

Om pdf-documenten te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig. U kunt deze hier downloaden.

adobe